Nytt år, nye utgifter!

Vi skriver 2017 i kalenderen og må dessverre innrømme at 2016 var et år med kun røde tall. Status på oppfisket kvote er begredelig lesing. I følge nye krav måtte flåte og redningsdrakter skiftes ut. Så nytt år startes i samme leia som 2016 ebbet ut.

Er nok mye min egen feil at inntektene har uteblitt, men viljen og pågangsmotet er fortsatt tilstede, jeg håper dette året blir mer positivt. Fordelen nå er jo at alt av papirer er iorden og første landing er unnagjort.

Man skulle tro at det å ta plukke fisk opp av havet var en lett affære, men min erfaring er at planlegging er over halvparten av jobben, med lite erfaring blir det mange bomturer og mye dieselforbruk. Jeg har prøvd nå å rådføre meg med tidligere og nåværende fiskere for å finne egnede fiskeplasser. Er ikke alle som vil fortelle sine hemmeligheter, men med dagens teknologi er det ganske greit å finne mye offentlige opplysninger.  Sånn sett er jeg mye bedre rustet for kommende år i sjarken enn jeg var når jeg stupte inn i et yrke jeg tidligere bare hadde lest om.

Jeg har brukt starten av året til repetisjon av sikkerhetskurset mitt og eksamen i navigering. Fant jo fort ut at det å navigere til sjøs er utrolig vanskelig når mørket faller på. Tekniske hjelpemidler er gull verdt i stummende mørke til havs.

 

Lenge siden oppdatering nå ser jeg

Tok sin tid å få alle papirer i orden før fisket kunne tilta, Jeg mottok alt fra Fiskeridirektoratet med grønt lys til å kaste loss for første fisketur ca 03 mai. I min iver etter å starte på nytt virke så glemte jeg en vesentlig del av fiskeriyrket, i måneder uten R er fisket så dårlig at det er egentlig ikke vits i å gå fra kai. Men første tur ut ble benyttet til å finpusse kunnskaper om garn greing og knyting av iler.

Ble dårlig med fangst å skrive hjem om, så kostnader tilknyttet fartøy ble enda litt høyere med diesel, mat, sluker, blåser og dregger. Jeg har til nå i år kun tatt opp brøkdeler av tildelt kvote. Planlegger å ta båten ut igjen i desember, dette for å kjenne på kroppen hvordan vinterfisket virkelig kan ta fra deg kroppsvarmen og muligens motet 🙂

 

For ettertiden skal jeg prøve å oppdatere oftere.

Ting drar ut!!!

Fikk endelig svar fra fiskeridir idag, er nå tatt opp på blad A i manntallet Yeeei, men kan fortsatt ikke dra ut for å fiske, avgjørelsen om fiskerimerket til båten, den må jeg vente på. Vedtak om ervervstillatelse er gitt, men på grunn av noen manglende papirer så er ikke vedtaket gyldig ennå, for ordens skyld kan jeg jo tilføye at manglende papirer ble sendt inn torsdag 13.04.

Denne uken er det kurs hos dem så da blir ingenting gjort, Forhåpentligvis vil jeg ha alt i boks mandag om en uke.

Jeg må jo ærlig innrømme at ting var litt mer tungrodd enn jeg først så for meg da jeg begynte på dette prosjektet mitt, For å komme inn på fiskemantallet, så må du ha en fartøy tilknyttet søknaden, og ervervstillatelse er knyttet opp mot eget fartøy, disse to søknader henger sammen, men behandles av forskjellige personer, dersom disse to ikke snakker sammen og samkjører prosessen går det bort tid i postgang eller mail skriving, da har jeg intrykk av at en havner bakerst i køa igjen. Og dersom omstendighetene vil det slik at tidligere eier er forhindret fra å sende slettemelding på fartøyet, så er det fint lite du kan gjøre annet enn å vente. Det hadde nok vært lettere for meg å melde flytting til samme merkedistrikt enn å gjøre dette. Jeg har sendt en søknad om bortfall av plikt til å sende slettemelding, det er nå denne som må behandles på nytt. Jeg mener jo at siden det foreligger en kjøpekontrakt bør ny eier kunne sende inn alle dokumenter vedrørende båten. Men slik er det dessverre ikke idag. En forenkling av regelverket tror jeg hadde vært fordelaktig for oss som er på tur inn i fiskeryrket.

Papirer fra Fiskeridirektoratet

Idag mottok jeg vedtak om innvilget ervervstillatelse fra fiskeridirektoratet, MEN er ikke snakk om at jeg kan begynne å fiske ennå. Skulle vise seg at det var litt verre enn som så. Siden båten er kjøpt i et annet merkedistrikt enn det jeg tilhører for øyeblikket, er det nødvendig å sende inn slette melding til merkeregisteret, der skal det krysses av for endring av Eier og sletting, lenger ned skal det bemerkes at båten skal innføres på nytt i annet merkeregister. For ordensskyld kan jeg legge til at det er tidligere eier som må sende inn slettemelding. Så når den er mottatt kan du som ny eier sende inn nytt skjema for innføring i merkeregister, dette koster et gebyr på kroner 2000, og kvittering skal innleveres samtidig med søknad.

Videre sto det i vedtaket at jeg måtte sende inn bekreftelse på opptak i fiskemanntallet, noe jeg ikke kan gjøre før jeg mottar svaret fra fiskeridirektoratet om min søknad er innvilget, og jeg står på blad B. Forhåpentligvis får jeg tak i alle disse dokumenter og skjema iløpet av morgendagen. Skulle så være tilfelle, snakker vi jomfrutur til fiskefeltet allerede mandags morgen.

 

En ting jeg egentlig burde skrevet mer om er turen fra Mo i Rana og nordover til Tromsø, vi fikk prøvd sjøegenskapene til båten, og må si meg meget fornøyd med mitt valg. legger ved et bilde av båten der vi ligger til kai i Bodø. Vi startet fra Mo torsdags formiddag, og ankom Tromsø søndags ettermiddag/kveld. Vi kunne nok gjort unna turen relativt fortere enn det vi gjorde, men på grunn av problemer med giret, valgte vi å ta det rolig på seilingen.

IMG_1302IMG_1303

Papirer til Fiskeridirektoratet

Etter at båt er handlet, eller om du har tilknytning til et annet fartøy. Så er det på tide å sende inn søknad til Fiskeridirektoratet om opptak i fiskemanntallet, du kan stå på enten blad A, fiske som bijobb, eller blad B fiske som hovedyrke. For å fiske i lukket gruppe, fiske med egen kvote utover felleskvote så er kravet at du må stå på blad B. I mitt tilfelle ble det blad A, siden jeg ikke har prøvd dette før, vil jeg ha en annen jobb som deltidsjobb frem til jeg har bestent meg for å gå all inn. Når du står på blad A, kan du tjene inntil 400 000 i året i annet yrke, men du kan fortsatt ikke overstige halvparten av inntekt fra fiske eller fangst.

Jeg sendte inn søknad for 3 uker siden, dessverre så har ikke direktoratet ferdigbehandlet, dvs ikke påbegynt behandling siden saksbehandler er på ferie. Jeg har et lite håp om at ting blir tatt tak i imorgen når saksbehandler er tilbake.

Siden jeg skal starte enkeltpersonforetak ifbm fiske så er jeg avhengig av ervervstillatelse før firma kan startes, så da er det tre nye uker med behandlingstid. Er jeg heldig så kan jeg være igang medio mai måned.

Fremgangsmåte

Å bestemme seg for å bli fisker, er ikke gjort over natta. I mitt tilfelle brukte jeg mange timer på å undersøke hvilke muligheter som lå fremme for meg ettersom jeg mistet jobben i offshore bransjen. Jeg snakket med fiskere, pensjonerte fiskere og personer som av en eller annen grunn hadde valgt bort fisker yrket. Det som går igjen, er at det er et tungt krevende yrke, men belønningen ligger der i form av at du er din egen herre, og kan til en viss grad styre din egen hverdag og inntekt. Ingen av dem jeg snakket med, angret på sitt valg om å bli fisker og kunne anbefale det på det sterkeste. Er nok ikke alle som passer til det, men det tror jeg hver enkelt må finne ut av selv.

Når avgjørelsen var tatt, så var det å lete etter båt som kunne passe til tenkt bruk. Og jeg satt meg en maks pris for hvor mye jeg kunne være villig til å bruke på båten, en annen ting som kan spille inn er nok hvor mye en kan få i finansiering på en tenkt båt, om du har oppsparte midler eller kanskje vil ha med deg en medeier i båten. Alt dette var tanker jeg diskuterte med meg selv før jeg fant ut hvor jeg sto. Jeg har fått båten delfinansiert gjennom bankog delvis ved oppsparte midler. En annen viktig ting er å sette opp et tenkt budsjett for prosjektet, kaller det prosjekt her, for meg er det nettopp det. Ta gjerne godt i, så slipper du ubehagelige overraskelser i ettertid.

Så var det å undersøke hva jeg ville fiske på, felles gruppe 2 med relativt liten kvote på torsk, hyse, makrell og sei, eller lukket gruppe 1 med større kvote. Jeg fant ut i mine undersøkelser at en gruppe 1 kvote er kostbar og ikke noe jeg ville hive meg ut på før jeg har prøvd yrket en stund. Men båten jeg har kjøpt er stor nok til å utvide etterhvert, ved å kjøpe større kvote. Før jeg bestemte meg for akkurat denne båten, brukte jeg uttallige timer på nett for å lete etter båt, ringte til mange selgere, og alle sa ca det samme, at deres båt var den absolutt beste som var ute til salgs. Heldigvis har jeg flere båtkyndige i min vennskapskrets, og jeg lot flere få uttale seg om de forskjellige båtene, som jeg mistenkte så var ikke alle like bra til mitt bruk. Om du ikke har god kunnskap selv, så rådfør deg med noen som har det. Mange fallgruver å tenke på. Men først og fremst, bestem deg selv for hvordan og hva du vil fiske etter,det kan ha stor betydning for valg av båt!!

Når jeg satt igjen med noen båter som virket rett for mitt bruk, og «ekspertene» hadde fått uttalt seg, tok jeg kontakt med banken for å stadfeste min smertegrense med tanke på pris. Så var jeg klar til å gå i budrunde med de aktuelle selgerne. Noen lo av meg, andre fikk litt å tenke på. Noen hadde flere interessenter og noen ga klart uttrykk for at om jeg ikke handlet nå (til deres pris) kom båten til å gå til noen andre. Etter at jeg har kjøpt min, så ser jeg på finn.no at de som var mest pågående fortsatt ligger ute for salg. Ha litt is i magen og ikke la deg presse til å gå høyere i pris enn du selv har satt deg som grense. Er mange båter til salgs som ikke ligger på Finn også, den jeg endte opp med å kjøpe var aldri annonsert, men på grunn av en egenannonse i sosiale medier ble jeg gjort oppmerksom på den. Om du stresser for å kjøpe den første og beste, kan det fort være at man kjøper over evne eller at båten er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Om finansieringen er i orden i forkant er nok det helt klart et stort pluss.

Besiktigelse av båt før signering er en nødvendighet, selgere kan gjerne smøre på, utelate, glemme og fortie vesentlig informasjon enten med vilje eller uten å egentlig være klar over det. Personlig så kjørte jeg 75 mil hver vei for å ta båten i nærmere øyesyn før jeg signerte kontrakten.

 

 

På tur nordover for andre gang på under to uker.

Jeg vil her hoppe til nåværende tidspunkt, hvor jeg sitter ombord på hurtigbåten fra kristiansund til Trondheim, derfra skal jeg ta toget til Mo i Rana, hvor jeg så skal gå ombord i min egen sjark kjøpt for en knapp uke siden.

Dessverre har ikke fiskeridirektoratet fått ferdigbehandlet mine søknader om opptak i fiskemanntallet og ervervstillatelse ennå. Så denne turen blir kun for å bli kjent med egen skute og prøve henne i forskjellige situasjoner.

CIMG1174

Neste innlegg vil jeg prøve å beskrive fremgangsmåten som jeg har brukt på veien der jeg er nå, og senere legge ut både bilder og tekst ifra båten under bruk.

En start..

Å få beskjed om at du er oppsagt fra en bransje i nedgang, hvor en har brukt mesteparten av tiden de siste 15 år, er et slag i trynet. Men istedenfor å sette seg ned og synes at livet er for kjipt. handler det om å finne en løsning på problemet. De som kjenner meg, vet at jeg tidvis har store problemer med å sitte rolig og vente på en løsning funnet av andre. Min første tanke var å starte med annleggsdrift igjen, men min driv etter å hele tiden prøve noe nytt ble for sterk, derfor fant jeg ut at jeg ville bli fisker når jeg ble stor.
Jeg vil her først og fremst ta for meg min ferd mot målet, er ennå et stykke på veien før jeg er helt omskolert til selvstendig fisker. Men er man målbevist nok så tror jeg alle kan klare det de setter seg fore.
Så håper jeg også at mine innlegg letter andres vei i samme retning og styrker rekkrutteringen til fiskeryrket.