Lenge siden oppdatering nå ser jeg

Tok sin tid å få alle papirer i orden før fisket kunne tilta, Jeg mottok alt fra Fiskeridirektoratet med grønt lys til å kaste loss for første fisketur ca 03 mai. I min iver etter å starte på nytt virke så glemte jeg en vesentlig del av fiskeriyrket, i måneder uten R er fisket så dårlig at det er egentlig ikke vits i å gå fra kai. Men første tur ut ble benyttet til å finpusse kunnskaper om garn greing og knyting av iler.

Ble dårlig med fangst å skrive hjem om, så kostnader tilknyttet fartøy ble enda litt høyere med diesel, mat, sluker, blåser og dregger. Jeg har til nå i år kun tatt opp brøkdeler av tildelt kvote. Planlegger å ta båten ut igjen i desember, dette for å kjenne på kroppen hvordan vinterfisket virkelig kan ta fra deg kroppsvarmen og muligens motet 🙂

 

For ettertiden skal jeg prøve å oppdatere oftere.